Lakering
Jeg har meget stor erfaring i både omlakering og pletlakering af guitarer. De fleste skader kræver en efterfølgende lakering eller finish.

En lakering efter en reparation kan udføres på flere niveauer alt efter kundens krav. Reparationer af store brud kan for det meste gøres helt usynlige med lakeringer.