Båndafretning
Når båndene bliver slidte har strengene ikke længere et fast intoneringspunkt. Slidte bånd giver derfor problemer med både stemning og strengeraslen.
Man kan med fordel få foretaget en båndpolering inden båndene bliver alt for slidte. Ved at få dette arbejde udført et par gange, kan båndskift udskydes, samtidig med at instrumentet bevarer optimale spilleegenskaber.

Når der foretages en båndpolering bliver alle båndene slebet akkurat lige høje. Herefter foretages afrunding og polering af hvert enkelt bånd. Dette udføres med stor omhyggelighed for at give guitaren de bedste spillemuligheder.